Adresa

OC Galerie Teplice
Náměstí Svobody 3316
415 01  Teplice

GPS: 50°38'23.360"N
13°49'25.970"E

info@galerieteplice.cz

+420 417 968 102

Parkování
OTEVÍRACÍ DOBA
Parkoviště P1: Po-So 07.00 - 21.00
Ne 08.00 - 21.00
Parkoviště P2: Po-So 07.00 - 22.00
Ne 08.00 - 22.00

400 parkovacích míst

Vjezd z náměstí Svobody
a z ulice Dlouhá.
CENÍK PARKOVNÉHO
Po – Pá:
2 hodiny zdarma/den
3. hodina 30,- Kč
4. a každá další započatá hodina 50,- Kč
So – Ne (+ svátky):
3 hodiny zdarma/den
4. hodina 30,- Kč
5. a každá další započatá hodina 50,- Kč


Návštěvníkům večerních projekcí kina je umožněn odjezd z parkoviště i po 22.00 hodině!

Ochrana osobních údajů

PODMÍNKY UDĚLENÍ SOUHLASU SE ZPRACOVÁNÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

pro marketingové účely

podle zákona č. 101/2000 b., o ochraně osobních údajů a změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

Tyto Podmínky udělení souhlasu se zpracováním osobních údajů si pozorně přečtěte před udělením souhlasu se zpracováním svých osobních údajů! Poskytnutím svých osobních údajů Společnosti pro marketingové účely potvrzujete, že jste se seznámil(a) s obsahem tohoto dokumentu.

Poskytnutím svých osobních údajů společnosti Galerie Teplice s.r.o., se sídlem Praha 1 - Nové Město, Washingtonova 1624/5, PSČ 110 00, Česká republika, IČO: 292 30 292 zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 173327 (dále jen „Společnost“), pro marketingové účely (například odevzdáním slevového kuponu distribuovaného Společností, účastí v soutěži pořádané Společností či jinak dobrovolným poskytnutím svých osobních údajů Společnosti pro marketingové účely), dáváte Společnosti souhlas se zpracováním svých osobních údajů v rozsahu, pro účely a za podmínek stanovených níže.

Rozsah shromážděných a zpracovaných osobních údajů

Jméno a příjmení, titul, adresa, telefonní číslo a e-mail (dále jen „Údaje“).

Osoby, kterým mohou být Údaje zpřístupněny:

Údaje mohou být zpřístupněny zaměstnancům Společnosti.

V případě, že dojde k prodeji Společnosti nebo její část, anebo k jejímu sloučení či jiné formě převodu na jiný subjekt, je Společnost oprávněna postoupit Údaje tomuto subjektu jako součást transakce. Společnost dále může zpřístupnit část Údajů orgánům veřejné moci, jakož i svým externím odborným poradcům. Společnost je dále oprávněna zpřístupnit Údaje v případech, kdy to přímo vyžadují právní předpisy, anebo v situaci, kdy je takový krok žádoucí pro výkon jejích práv, přijetí opatření ohledně protiprávních aktivit nebo ochranu bezpečnosti jakýchkoli osob.

Společnost může shromažďovat a uchovávat Údaje v různé podobě (např. v písemné, elektronické, ústní či jiné). Ke shromažďování, uchovávání a zpracování Údajů bude docházet v České republice. Společnost má zavedena bezpečnostní opatření, která chrání důvěrnost Údajů.

Účel shromáždění a zpracování Údajů

Údaje budou použity pro marketingové účely (zejména zasílání newsletteru, informování o akcích Společnosti a jejích nájemců, nabízení zboží a služeb).

Účinnost Souhlasu

Souhlas se uděluje na období 10 let od okamžiku jeho udělení.

Společnost zlikviduje shromážděné Údaje neprodleně poté, co zanikne účel jejich shromáždění a zpracování, ledaže by byla ze zákona povinna či oprávněna uchovat Údaje po delší dobu.

Udělený Souhlas můžete odvolat kdykoli po dobu jeho účinnosti, a to písemně s účinky nastávajícími dnem doručení takového odvolání Společnosti.

Dobrovolnost

Poskytnutí Údajů je dobrovolné.

Práva ve vztahu ke správě a zpracování Údajů

Ve vztahu k Údajům shromážděným a zpracovaným Společností či jakoukoli jinou osobou, které Společnost Údaje převede v souladu s právními předpisy a tímto souhlasem, můžete:

 • požadovat přístup k Vašim Údajům, tzn. požadovat sdělení rozsahu shromážděných Údajů, účelu jejich shromáždění a zpracování, povahy jejich zpracování a specifikace fyzických i právnických osob, kterým mohou být Údaje zpřístupněny či na ně převedeny.
 • požadovat opravu nepřesností týkajících se jeho/jejích Údajů a
 • pokud Společnost či jakákoli jiná osoba, které Společnost Údaje převede, zpracovává Vaše Údaje v rozporu s právními předpisy, požadovat a obdržet vysvětlení a nápravu každého nedodržení stanovených podmínek jako blokování, oprava, doplnění či zničení určitých Údajů.

Další informace

Pro další informace, prosím, kontaktujte ing. Jana Růžičku, manažera OC Galerie Teplice, náměstí Svobody 3316, 415 01 Teplice, e-mail: ruzicka@gtpm.cz.

 

Cookies

Cookie je malý textový soubor, který se uloží ve vašem počítači nebo mobilním zařízení a je opět používán během vašich dalších návštěv. Internetová prezentace Galerie Teplice používá cookies ke zlepšení a zjednodušení vaší návštěvy. Cookies nepoužíváme k ukládání osobních údajů, nebo pro předávání informací třetím stranám.

Existují dva typy souborů cookies, trvalé a dočasné (session cookies neboli relační soubory cookie). Trvalé cookies jsou uloženy jako soubor ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, a to nejdéle po dobu 12 měsíců. Session cookies jsou uloženy dočasně a zmizí poté, co zavřete prohlížeč.

Cookies z vašeho počítače nebo mobilního zařízení můžete z vašeho prohlížeče snadno vymazat. Návod, jak zacházet se soubory cookies a jak je odstranit, naleznete v "Nápovědě" vašeho prohlížeče. Můžete nastavit blokování souborů cookies, nebo že si přejete být informováni pokaždé, když do vašeho počítače nebo mobilního zařízení bude odeslán nový soubor cookie. Vezměte prosím na vědomí, že pokud se rozhodnete blokovat cookies, nebudete moci využívat výhod všech funkcí.

Upravit použití souborů cookie webu Galerie Teplice ve vašem prohlížeči »


Cookies třetích stran

Cookies třetích stran používáme ke shromažďování statistických údajů v souhrnné podobě pomocí analytických nástrojů, jako je Google Analytics. Podrobnosti a možnost, jak se ze služby odhlásit, najdete zde: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout/. Používáme cookies trvalé i dočasné (session cookies). Trvalé cookies jsou uloženy ve vašem počítači nebo mobilním zařízení, a to nejdéle po dobu 12 měsíců.

Pluginy pro sociální sítě

Naše webové stránky využívají zásuvné moduly sociálních sítí ("Pluginy"). Během návštěvy našich webových stránek, mohou být informace přeneseny z vašeho zařízení přímo provozovateli sociální sítě. Na informace shromažďované prostřednictvím Pluginů nemáme vliv. Pokud jste přihlášeni do sociální sítě, vaše aktivita na našich webových stránkách může být zaznamenána ve vašem účtu na sociální síti. V případě, že reagujete na Pluginy, například kliknutím na "To se mi líbí", "Sdílet" nebo přidáním komentáře, mohou být informace automaticky zobrazeny na vašem profilu v sociální síti. I přesto, že nejste přihlášeni k vašemu účtu na sociální síti, může se stát, že Plugin přenese vaši IP adresu provozovatelům sociální sítě. Prosíme, buďte si vědomi této skutečnosti, když používáte náš web.

Pokud jste členem nekteré z níže uvedených sociálních sítí a nepřejete si, aby provozovatel připojil informace týkající se vašeho používání webu Galerie Teplice k vašim členským informacím, které již provozovatel sociální sítě shromáždil, prosím, odhlaste se ze sociální sítě ještě před návštěvou naší internetové prezentace.

 • Facebook:
  Správce osobních údajů: Facebook Ireland Limited, Hanover Reach, 5-7 Hanover Quay, 2 Dublin, Irská republika ("Facebook").
  Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Facebook na https://www.facebook.com/about/privacy/.
 • Google+ / YouTube:
  Správce osobních údajů: Google Inc., Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, Spojené státy americké ("Google").
  Pro další informace můžete navštívit webové stránky se zásadami ochrany osobních údajů společnosti Google na http://www.google.com/intl/cs/policies/.


Odkazy

Internetová prezentace www.galerieteplice.cz obsahuje odkazy na další webové stránky, které jsou mimo naši kontrolu. Za ochranu soukromí nebo obsah takovýchto webových stránek neneseme žádnou odpovědnost, ale nabízíme tyto odkazy jednoduše proto, abychom našim návštěvníkům usnadnili vyhledání dalších informací ohledně určitých témat.

Zůstaňte v obraze ...